Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας (Α΄, Β΄και Γ’ Τάξη)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας

Περιγραφή

Τα παιδιά μας περίμεναν πως και πως. Έκαναν ησυχία και άκουγαν πραγματικά. Ήξεραν ότι οι αδέσποτοι σκύλοι δεν έπεσαν από τον ουρανό αλλά βρέθηκαν στο δρόμο από “κακούς” που τους παράτησαν ή ανεύθυνους που τους έχασαν και δεν ασχολήθηκαν να τους βρουν. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, περάσαμε ωραία.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
904