Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας (Α’ και Β’ τάξεις)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Σχολείο Βάρκιζας

Περιγραφή

Τα παιδιά ήταν πολύ ανήσυχα με αποτέλεσμα η παρουσίασή μας να διακοπεί πολλές φορές και εμείς να αποκομίσουμε την εντύπωση ότι δεν καταλάβαιναν καν τι τους λέγαμε. Αποτέλεσμα; αργοπορήσαμε (πέραν της δικής μας καθυστέρησης λόγω φοβερής κίνησης) και το βιωματικό μέρος πήγε επί τροχάδην. Η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε πολύ -και ενημερώνουμε γραπτώς γι αυτό – τη βοήθεια των δασκάλων για τη διατήρηση της τάξης και της ησυχίας αλλά δεν την έχουμε πάντα. Τα παιδιά έφυγαν πολύ βιαστικά και δεν υπήρχε πια χρόνος για να συμπληρώσουν την πίσω όψη του ερωτηματολογίου μας.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
906