Δημοτικό Σχολείο Βάρης (ΣΤ’ Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Σχολείο Βάρης

Περιγραφή

Πολλά παιδιά από την έκτη τάξη “έζησαν” το βιωματικό μέρος της ενημέρωσής μας δύο φορές, και έξω, στο προαύλιο με την πέμπτη τάξη αλλά και μέσα στο θέατρο, ακριβώς μετά.