Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας (4η, 5η & 6η Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Σχολείο Αιαντείου Σαλαμίνας

Περιγραφή

Ωραίος, φωτεινός χώρος, κερκίδες για να βλέπουν όλα τα παιδιά χωρίς να σηκώνονται. Οι επισκέψεις μας στην νήσο της Σαλαμίνας έχουν γίνει οι “αγαπημένες” μας κι ας είναι ολόκληρο ταξίδι για να φτάσουμε. Τα παιδιά ήταν γενικά φρόνιμα. Λύσαμε και απορίες τους, πράγμα που πάντα μας ευχαριστεί διότι σημαίνει ότι τα παιδιά πραγματικά ενδιαφέρονται να μάθουν!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912