Δημοτικό Πόλκα-Φροέλεν (4η, 5η & 6η Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Πόλκα-Φροέλεν

Περιγραφή

Παιδιά με ή χωρίς ειδικές ανάγκες που ενθουσιάστηκαν με την επαφή τους με τους σκύλους μας. Ερωτήσεις, απαντήσεις και γενικά μια αποτελεσματικότατη ενημέρωση. Ξεχάσαμε να τους πούμε: Παιδιά η υπεύθυνη κηδεμονία σκύλου προϋποθέτει -μεταξύ πολλών άλλων – και την συλλογή των περιττωμάτων του!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912