Δημοτικό Πόλκα-Φροέλεν (1η, 2α & 3η Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Πόλκα-Φροέλεν

Περιγραφή

Παιδιά πειθαρχημένα με γνήσιο ενδιαφέρον για τους σκύλους μας και τους κανόνες συμπεριφοράς. Ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα μας εμφανίστηκε μετά την προφορική εισαγωγή, πίσω από κουρτίνα!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912