Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (1η ομάδα παιδιών Β’ τάξης)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών - Κάντζα

Περιγραφή

Τα παιδιά πολύ καλά προετοιμασμένα. Παρακολούθησαν ήσυχα το προφορικό μέρος της παρουσίασής μας και στο τέλος είχαν αρκετές ερωτήσεις. Η άψογη συνεργασία των παρόντων εκπαιδευτικών βοήθησε πολύ στο να κυλήσουν όλα ομαλά και να αισθανθούμε ότι προσφέραμε γνώση και ευαισθητοποίηση.