Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (1η ομάδα παιδιών Β’ τάξης)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών - Κάντζα

Περιγραφή

Τα παιδιά πολύ καλά προετοιμασμένα. Παρακολούθησαν ήσυχα το προφορικό μέρος της παρουσίασής μας και στο τέλος είχαν αρκετές ερωτήσεις. Η άψογη συνεργασία των παρόντων εκπαιδευτικών βοήθησε πολύ στο να κυλήσουν όλα ομαλά και να αισθανθούμε ότι προσφέραμε γνώση και ευαισθητοποίηση.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
906