Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (Τάξη ΣΤ’, τμήματα α, β, & γ)