Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (Τάξη Ε’, τμήματα δ, ε, & στ)