Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (Τάξη Β’, τμήματα α, β & γ)