Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (Τάξη Α’, τμήματα δ, ε & στ)