Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (Τάξη Α’, τμήματα α, β & γ)