Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (Τάξη ΣΤ’, τμήματα δ, ε, & στ)