Δημοτικό Κολλεγίου Αθηνών – Κάντζα (Τάξη Β’, τμήματα δ, ε & στ)