Δημοτικό Κάτω Σουλίου Μαραθώνα (3η, 4η, 5η & 6η Δημοτικού)