Δημοτικά Σχολεία Ερέτριας – Τάξεις δ’, ε’ και στ’

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικά Σχολεία Ερέτριας

Περιγραφή

Μία ωραιότατη Κυριακή στην Ερέτρια, με ζεστή φιλοξενία. Η πρόσκληση της ομάδας μας ήταν πρωτοβουλία του Φιλοζωικού Σωματείου Ερέτριας “Ο Άργος”, ένας Σύλλογος απαρτιζόμενος από πολύ ευαισθητοποιημένους, ενεργούς και γλυκύτατους ανθρώπους, όπως η Πρόεδρος κα Νόπη Μαυροπούλου ο κ. Παναγιώτης Μπούκος και ο κ. Νίκος Πασχαλόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ για το κέρασμα που μας προσέφεραν μετά το τέλος των παρουσιάσεων, που έγιναν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου λοιπόν. Και “διδάξαμε παιδιά και γονείς” και περάσαμε πολύ, πολύ καλά!!!!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
904