Γ’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης (Δ’ Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Γ' Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης

Περιγραφή

Φιλόξενο όπως πάντα το Αρσάκειο, η παρουσία της Διευθύντριας κας Αθανασοπούλου σταθερή και “καταλυτική” στο θέμα της πειθαρχίας των παιδιών, του απαραίτητου σεβασμού προς τους σκύλους μας και την αγωνία τους όταν ο θόρυβος είναι έντονος.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
918