Γυμνάσιο-Λύκειο Βιλίων

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Γυμνάσιο-Λύκειο Βιλίων

Περιγραφή

Προετοιμασμένα παιδιά, διάλογος, ερωτήσεις, απαντήσεις και επιφωνήματα έντονης δυσαρέσκειας των παιδιών -κατά τη διάρκεια της προφορικής παρουσίασής μας – μπροστά σε εικόνες εγκατάλειψης κουταβιών ή ενήλικων σκύλων, κουτών με κουτάβια στα σκουπίδια και σκύλων κάτισχνων και δεμένων. “Μα πως κάθονται τόσην ώρα οι σκύλοι σας τόσο ήσυχοι” ρώτησε μία μαθήτρια. “Παιδιά, οι σκύλοι μας απολαμβάνουν καθημερινή συντροφιά και παιχνίδι και έτσι όταν έρχονται εδώ, είναι ήσυχοι, δεν τους λείπει κάτι”!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
862