Γυμνάσιο Βενεράτου (Ηράκλειο Κρήτης, 3-6 Απριλίου 2023)