Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης (Τάξη Γ)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Εκάλης (Τάξη Γ)

Περιγραφή

Και μετά ήρθε η σειρά του Α Αρσακείου με την Γ τάξη. Με αποτέλεσμα, για άλλη μία φορά, πολλά ενημερωμένα και ευχαριστημένα παιδιά.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
918