“Αργώ” – Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ