ΑΝΑΣΑ-Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας ατόμων με αυτισμό (3η επίσκεψη)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: ΑΝΑΣΑ-Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας ατόμων με αυτισμό

Περιγραφή

Για τρίτη φορά πήγαμε στην Ανάσα που φιλοξενεί πέντε τροφίμους τον Τάσο, την Πόπη, τους δύο Δημήτρηδες, και τον Γιάννη. Οι τρόφιμοι, ηλικίας από 26 ως 56 ετών – πάσχουν από νοητική στέρηση ή/και αυτισμό και ένας τους από παιδική ψύχωση. Αυτή τη φορά η βελτίωση στην επικοινωνία των τροφίμων με τους σκύλους μας αλλά και με εμάς ήταν πολύ αισθητή. Η Πόπη και ο Δημήτρης πήγαν μάλιστα βόλτα με την Τζίνα και τη Τζώρα

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914