Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας “Χατζηπατέρειο” Κ.Α.Σ.Π.

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας "Χατζηπατέρειο" Κ.Α.Σ.Π.

Περιγραφή

Λαμπροί και ταγμένοι εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και επιστημονικά υπεύθυνοι μας υποδέχθηκαν με ένα πολύ πλατύ χαμόγελο, το οποίο νομίζουμε πλάτυνε ακόμα περισσότερο μέχρι να φύγουμε. Όλα πεντακάθαρα και σε τάξη, με τα παιδιά πραγματικά να λαμβάνουν καθημερινά πολλή αγάπη και βοήθεια από το προσωπικό. Περάσαμε θαυμάσια και αναχωρήσαμε με ένα αίσθημα πληρότητας και ικανοποίησης, αφού προτείναμε στο Ι.Κ.Ε. το καλοκαίρι, που το πρόγραμμα επισκέψεων στα σχολεία θα έχει ολοκληρωθεί για την τρέχουσα σχολική χρονιά, να οργανώσουμε κάποιες τακτές επισκέψεις στο ίδρυμα έτσι ώστε να επιφέρουμε ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912