Τα νέα της SAPT Hellas

Διαβάστε αναλυτικά....

O Νέος Νόμος 4039/2012 και η τροποποίηση αυτού (Φεβρουάριος 2014)

Διαβάστε όλο τον Νόμο 4039/2012

Τροποποίηση (Φεβρουάριος 2014) όλο το άρθρο 46 του Ν. 4238  (ΦΕΚ 32/11-2-2014) με το οποίο τροποποιείται ο  ο Ν. 4039/2012

Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

 

Leave a Reply

*