Ερωτηματολόγιο για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

Παρακαλούμε το Ερωτηματολόγιο να συμπληρώνεται μόνο
από ενηλίκους.

Ερωτηματολόγιο

Φόρμα Επικοινωνίας για Φορείς – Σχολεία – Εθελοντές

Για Υποψήφιους εθελοντές, Εκπροσώπους Εκπαιδευτικών
Φορέων (Σχολεία ή Ειδικά Σχολεία) ή Εκπροσώπους
Κοινωνικών Φορέων (Ιδρύματα, Στέγες,
Ξενώνες)

Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

SAPT Hellas

Τ.Θ. 1120 – Τ.Κ. 19014
Αφίδναι


Επικοινωνία με e-mail

Κεντρικό e-mail


Επικοινωνία με τηλέφωνο

τηλ. 6974-481351