Με την εγκύκλιο 2328185

η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλόσωμων ζώων

ΤΡΑΙΝΟΣΕ – μεταφορά μεγαλόσωμων ζώων

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

Αθήνα,13 Ιανουαρίου 2014

Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

Υπηρεσία Τιμολογιακής Πολιτικής  – Αρ. Πρωτ. :2328185

Επιβατικών Μεταφορών – Φ. 70.1.1/13

Τμήμα Τιμολογιακής/Εμπορικής Πολιτικής  (Εσωτερικού/Διεθνή)

Πληροφορίες: Ευριπιώτη Μαρκέλλα

Τηλέφωνο: 1407

Φαξ : 210 5240996

E-mail: m.evripioti@osenet.gr Προαστ. Αθήνας
ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΠΕΚΑΜ
           2. ΤΠΠ
           3. ΔΙΕΠΜΕ/Δίκτυο
           4. ΔΣΣ/Τ.ΠΛ
           5. Κέντρο ΤηλεφωνικήςΕξυπηρέτησης Πελατών (Γρ. 329)

ΚΟΙΝ.: 1. ΔΙΕΠΜΕ /Τμήμα Παραπόνων

           2. ΤΟΔΟΜ 

           3. ΔΙΤΡΥ/Κ

           4. KΦ.

 
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων (ζώων συντροφιάς, ζώων βοήθειας) στις   αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 
ΣΧΕΤ.: Έγγραφά μας

             α) αρ. 977938/21.11.2012 και

             β) αρ. 1631278/15.05.2013

 

1.Σε συνέχεια των προαναφερόμενων σχετικών εγγράφων σχετικά με τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων συντροφιάς ( ζώων βοήθειας – σκύλοι, γάτες, πουλιά, κλπ. εξαιρούνται τα ερπετά) στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και κατά παρέκκλιση των οριζομένων στα Άρθρα 78 και 79 του ισχύοντος ΤΕΠ ορίζονται τα εξής:

Τα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς ή βοηθείας γίνονται γενικά δεκτά για μεταφορά με τις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εφόσον:

1.1. Η μεταφορά τους δεν είναι αντίθετη προς την ισχύουσα Νομοθεσία

1.2. Τα ζώα φέρουν ηλεκτρονική σήμανση και συνοδεύονται πάντοτε από τον κάτοχό τους. (Βλ. συννημένα υπόδειγμα βιβλιαρίου)

1.3. Τα ζώα διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ενημερωμένο κατ’ έτος.

1.4. Οι μεταφερόμενοι σκύλοι, οι οποίοι δεν είναι τοποθετημένοι σε ειδικό ασφαλές κλουβί μεταφοράς φέρουν σε κάθε περίπτωση λουρί και φίμωτρο

1.5. Τα μικρόσωμα συνοδευόμενα ζώντα ζώα μεταφέρονται σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς με μέγιστη διάσταση 50Χ40Χ70 εκ. για τις αμαξοστοιχίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μέγιστη διάσταση 50Χ40Χ35 εκ. για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

 

2. Για τα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς ή βοηθείας δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς, με εξαίρεση την περίπτωση ενοικίασης ολόκληρου διαμερίσματος, κατά την οποία ο κάτοχος του συνοδευόμενου ζώου καταβάλει το προβλεπόμενο για όλες τις θέσεις του διαμερίσματος αντίτιμο.

 

3. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των ζώων με τις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δεν τελεί υπό την κρίση ή τη συναίνεση του προσωπικού της εταιρίας ή των λοιπών επιβατών, καθόσον ορίζονται ειδικοί χώροι εντός των αμαξοστοιχιών και λεωφορείων για τη μεταφορά τους (βλ. παρ. 6 παρακάτω και επισυναπτόμενο πίνακα)

 

4. Στα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς ή βοηθείας δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών. Επιτρέπεται η πρόσβαση στα κυλικεία των αμαξοστοιχιών μόνον στους σκύλους βοήθειας ατόμων μειωμένης κινητικότητας.

 

5. Για την φύλαξη των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς ή βοηθείας είναι υπεύθυνοι οι επιβάτες που τα συνοδεύουν. Ο Σιδηρόδρομος δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια ή για οτιδήποτε συμβεί σε βάρος αυτών των ζώων, εκτός αν αυτό προήλθε από υπαιτιότητά του. Ο επιβάτης εξάλλου ευθύνεται για κάθε βλάβη που είναι δυνατό να προκληθεί από τα ζώα στο υλικό του Σιδηροδρόμου ή σε τρίτους, σύμφωνα με το Άρθρο 924 του Αστικού Κώδικα.

 

6. Τα συνοδευόμενα ζώα συντροφιάς μεταφέρονται:

6.1. Σε ορισμένους χώρους των τακτικών αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και κατά περίπτωση σε καθορισμένα δρομολόγια, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω και στον επισυναπτόμενο Πίνακα.

6.2. Σε ορισμένες θέσεις και δρομολόγια των λεωφορείων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.9 παρακάτω

6.3. Οι αμαξοστοιχίες, οι οποίες ορίζονται για τη μεταφορά των συνοδευόμενων ζώων συντροφιάς ή βοήθειας είναι οι εξής:

6.3.1. Προαστιακή γραμμή Πειραιάς-Χαλκίδα- Πειραιάς:

Βλ. επισυναπτόμενο πίνακα        

6.3.2. Προαστιακή γραμμή Αεροδρομίου – Κιάτου:

Είναι δυνατή η μεταφορά ζώων μόνον στη διαδρομή Αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας και αντίστροφα χωρίς άλλο περιορισμό.

6.3.3. Προαστιακή γραμμή Πάτρας:

Βλ. επισυναπτόμενο πίνακα

6.3.4. Προαστιακή γραμμή Λάρισας – Θεσ/νίκη

Βλ. επισυναπτόμενο πίνακα

6.3.5. Τοπικές αμαξοστοιχίες στις γραμμές Παλ/σαλος-Καλαμπάκα, Λάρισα-Βόλος, Θεσ/νίκη-Φλώρινα, και Αλεξανδρούπολη-Δίκαια:

Είναι δυνατή η μεταφορά τους στο τελευταίο όχημα της οριζόμενης αμαξοστοιχίας.

Ειδικά στις αμαξοστοιχίες InterCity της γραμμής Θεσσαλονίκης – Φλώρινας είναι δυνατή η μεταφορά ζώων στο τελευταίο όχημα της σύνθεσης.

(βλ. επισυναπτόμενο πίνακα)

6.3.6.Αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων στο σύνολο του Δικτύου:

Βλ. επισυναπτόμενο πίνακα

6.3.9. Λεωφορειακές γραμμές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:

Ειδικότερα για τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού η μεταφορά των κατοικιδίων ζώων (πάντοτε σε συσκευασίες σύμφωνα με τις διαστάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος Άρθρου) περιορίζεται σε δύο δρομολόγια ημερησίως στη γραμμή Κιάτου – Πάτρας, (στο δρομολόγιο των 7.25 π.μ. και 15.30 από Κιάτο και στο δρομολόγιο των 8.50 π.μ. και 16.30 από Πάτρα και σε ένα δρομολόγιο στη γραμμή Λάρισας – Βόλου (στο δρομολόγιο των 11.20 π.μ. από Βόλο και στο δρομολόγιο των 12.30 μ.μ. από Λάρισα).

Τα ζώα στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (μεταφερόμενα στις ασφαλείς συσκευασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραπάνω) τοποθετούνται υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών και πάντοτε σε θέσεις που αντιστοιχούν στην τελευταία πεντάδα των προσφερόμενων θέσεων του λεωφορείου ο δε μέγιστος αριθμός τους ανέρχεται σε δύο κατοικίδια ανά λεωφορείο στις παραπάνω οριζόμενες λεωφορειακές γραμμές. Σε καμία περίπτωση η μεταφορά των μικρών κατοικίδιων ζώων και κατά μείζονα λόγο αυτών που συνοδεύουν άτομα μειωμένης κινητικότητας, δεν τελεί υπό την κρίση του οδηγού ή τη συναίνεση των λοιπών επιβατών..

 

7. Πέραν των ανωτέρω καθοριζομένων γίνεται πρόσθετη διάκριση των μεταφερόμενων ζώων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, ως εξής:

7.1. Μικρόσωμα ζώα (έως 10 κιλά):

·         Μεταφέρονται γενικά σε κλουβί ή άλλη κατάλληλη ασφαλή συσκευασία με τις διαστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 5. παραπάνω, στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Τα ζώα αυτά είναι δυνατό να μεταφέρονται στα γόνατα ή και να τοποθετούνται στους χώρους των αμαξοστοιχιών που προορίζονται για τις αποσκευές χειρός.

·         Οι μικρόσωμοι σκύλοι βάρους έως 10 κιλών μεταφέρονται κατά περίπτωση και χωρίς κλουβί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία (αλλά φέρουν απαραιτήτως λουρί και φίμωτρο) στις προβλεπόμενες θέσεις των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6 παραπάνω. Στα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τα μικρόσωμα συνοδευόμενα ζώντα ζώα γίνονται δεκτά μόνον εφόσον μεταφέρονται σε κλουβί ή άλλη κατάλληλη συσκευασία των διαστάσεων του αναφέρθηκαν παραπάνω.

·         Για τη μεταφορά μικρών κατοικιδίων ζώων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς

7.2. Μεγαλόσωμοι σκύλοι

Για μεγαλόσωμους σκύλους που συνοδεύονται από τους κατόχους υπάρχουν οι ακόλουθες δυνατότητες:

α. Μεταφέρονται είτε σε ορισμένα οχήματα των αμαξοστοιχιών (όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 παραπάνω), είτε σε ξεχωριστό διαμέρισμα το οποίο ενοικιάζεται για το σκοπό αυτό, εφόσον το επιθυμεί ο κάτοχος του μεγαλόσωμου σκύλου.

β. Κατά την ενοικίαση ολόκληρου διαμερίσματος ο επιβάτης-κάτοχός του μεγαλόσωμου σκύλου καταβάλλει το αντίτιμο του συνόλου των προσφερόμενων στο διαμέρισμα θέσεων.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταφοράς μεγαλόσωμου σκύλου εισπράττεται κόμιστρο σύμφωνα με το ισχύον ΤΕΠ (50% της τιμής Β’ θέσης της διαδρομής του εισιτηρίου του ενήλικα επιβάτη – συνοδού) και εκδίδεται ο αντίστοιχος τίτλος μεταφοράς.

7.3. Σκύλοι βοηθείας σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα μειωμένης κινητικότητας

Επιτρέπεται, η παραλαβή και μεταφορά μεγαλόσωμων σκύλων που συνοδεύουν άτομα μειωμένης κινητικότητας εντός των διαμερισμάτων των επιβατικών αμαξοστοιχιών, οι οποίες δεν διαθέτουν ιδιαίτερα διαμερίσματα, με τους παρακάτω όρους :

Ο σκύλος θα πρέπει να φέρει φίμωτρο, να δένεται και να μεταφέρεται καθισμένος επί του δαπέδου του βαγονιού, κοντά ή δίπλα στον κάτοχό του.

Οι σκύλοι συνοδείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας δεν τοποθετούνται σε καλάθι ή άλλη συσκευασία, αλλά φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στις αμαξοστοιχίες ή τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατή η μεταφορά του τυφλού και του σκύλου συνοδού στις ειδικές θέσεις ΑμεΑ, εφόσον αυτές διατίθενται στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία.

 Και στην περίπτωση αυτή δεν εισπράττεται κόμιστρο και δεν εκδίδεται τίτλος μεταφοράς.

 

8. Οι Διευθύνεις και Υπηρεσίες προς τις οποίες αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση ενημέρωση του προσωπικού της αρμοδιότητάς τους, των συμβεβλημένων Πρακτορείων, καθώς και για την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω. Ειδικότερα παρακαλούνται για άμεση ενημέρωση των σημείων πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και των συμβεβλημένων Πρακτορείων πόλης που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους. Επίσης παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανάρτηση ανάλογων ανακοινώσεων στους Σταθμούς και τα σημεία αναχώρησης των λεωφορείων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Στις ανακοινώσεις αυτές θα πρέπει να αναφέρονται περιληπτικά οι περιορισμοί που ισχύουν στη μεταφορά των ζώων με τις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 

9. Ειδικότερα η ΔΣΣ/ Τμήμα Πληροφορικής παρακαλείται να ενσωματώσει ειδικό μήνυμα τόσο στην εφαρμογή    που    βλέπουν   οι   εκδότες   των   φυσικών   σημείων    πώλησης   της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όσο και στην εφαρμογή έκδοσης διαδικτυακών εισιτηρίων, όταν επιλέγονται    προς   αγορά οι θέσεις αμαξοστοιχιών της παραγράφου 6   του   παρόντος.

Ομοίως η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού παρακαλείται να μεριμνήσει για τη σχετική ενημέρωση της ιστοσελίδας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 

10. Ακολουθεί Διορθωτικό στο ισχύον ΤΕΠ.

Συν. Πίνακες Δρομολογίων

Συν. 1 Υπόδειγμα βιβλιαρίου

Πιστό Αντίγραφο                                             Ο Διευθυντής ΔΙΕΠΜΕ

Ευριπιώτη Μαρκέλλα                                                  Θ. Τόλιας

 

 

 

Προσάρτημα 1 εγκυκλίου αρ 2328185

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Διαδρομή

Αριθμός αμαξοστοιχίας

 1. Προαστιακή γραμμή Πειραιάς-Χαλκίδα-Πειραιάς

Για τη διαδρομή Πειραιάς-Χαλκίδα:
1532,     2536
στο τελευταίο όχημα

 Για τη διαδρομή Χαλκίδα-Πειραιάς:

2531, 2533,2535,2537,2539
στο τελευταίο όχημα
2. Προαστιακή γραμμή Λάρισα- Θεσ/νίκη
Για τη διαδρομή Λάρισα-Θεσ/νίκη:
1590, 1592, 1596, 3592
στο τελευταίο όχημα
Για τη διαδρομή Θεσ/νίκη-Λάρισα:
1591, 1593, 1597, 2593
στο τελευταίο όχημα
3. Προαστιακή Γραμμή Πάτρας
Για τη διαδρομή Αγ.Ανδρέας- Πάτρα – (Αγ.Βασίλειος):
1301 στο τελευταίο όχημα
Για τη διαδρομή (Αγ.Βασίλειος) Πάτρα-Αγ.Ανδρέας:
4304 στο τελευταίο όχημα
4. Τοπικές αμαξοστοιχίες
Για τη διαδρομή Λάρισα-Βόλος:

1572, 2576 στο τελευταίο όχημα

Για τη διαδρομή Βόλος-Λάρισα:

1577, 2577 στο τελευταίο όχημα

Για τη διαδρομή Καλαμπάκα-Λάρισα:
887/562 στο τελευταίο όχημα
Για τη διαδρομή Λάρισα-Καλαμπάκα:
563/882 στο τελευταίο όχημα
Για τη διαδρομή Θεσ/νίκη-Φλώρινα:

IC 81   στο τελευταίο όχημα

Για τη διαδρομή Φλώρινα-Θεσ/νίκη:

IC 86 στο τελευταίο όχημα

Για τη Διαδρομή Λειανοκλάδι-Στυλίδα:
Χωρίς Περιορισμούς
Για τη διαδρομή Διακοπτό-Καλάβρυτα:
Χωρίς Περιορισμούς
Για τη διαδρομή Αλεξανδρούπολη-Δίκαια:
Χωρίς Περιορισμούς

5. Αμαξοστοιχίες μεγάλων αποστάσεων στο σύνολο του Δικτύου

IC 50 ORD Nr 2 όχημα Bmz

IC 53 ORD Nr 2 όχημα Bmz

IC 61 ORD Nr 2 όχημα Bmz

 

Leave a Reply

*