Ποιοι Είμαστε


Αγαπάμε σκύλους και ανθρώπους και η ομάδα μας αποτελείται...

αποκλειστικά από τους εθελοντές της Ομάδας Επισκέψεων με σκύλο ή άνευ, χωρίς τους οποίους η SAPT Hellas δεν θα είχε καταφέρει τίποτα μέχρι τώρα, όπως επίσης και Κτηνίατρο που παρακολουθεί όλους τους σκύλους της ομάδας μας.

Όλοι οι σκύλοι που συμμετέχουν στην Ομάδα Επισκέψεων είναι ημίαιμοι, πρώην αδέσποτοι, υιοθετημένοι από μέλη της.

Δεν ανήκουμε σε κάποια από τις Ελληνικές Ομοσπονδίες διότι δεν είμαστε φιλοζωικό σωματείο ή σύλλογος με την “στενή” έννοια. Δεν έχουμε εγκαταστάσεις φιλοξενίας. Η “δουλειά” μας είναι στα σχολεία και στα ιδρύματα για ΑμεΑ. συνοδευόμενοι από τους σκύλους της ομάδας μας που είναι εκπαιδευμένοι από εθελοντές εκπαιδευτές σκύλων.

Δείτε τους και διαβάστε τις ιστορίες τους πιο κάτω!

Οι πρωταγωνιστές μας (όλοι πρώην αδέσποτοι, ημίαιμοι, υιοθετημένοι και εκπαιδευμένοι)!

Hall of Fame (οι τετράποδοι που δεν είναι πια μαζί μας...)

Ομάδα Επισκέψεων με σκύλο

Ομάδα Γενικής Υποστήριξης

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
648