Τα νέα της SAPT Hellas

Διαβάστε αναλυτικά....

Η SAPT Hellas στην ΕΤ3

Στις 18/4/2012, στις 10:30 το πρωί στην εκμπομπή της ΕΤ3 “Έκτη Αίσθηση” προβλήθηκε η προσπάθεια της SAPT Hellas με το πρόγραμμα “Σκύλοι Θεραπευτικής Επαφής” – επίσκεψη εθελοντών μας στο Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής “Μαργαρίτα”.

Leave a Reply

*

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
616