Τα νέα της SAPT Hellas

Διαβάστε αναλυτικά....

Η παράδοξη αλήθεια για τους καθαρόαιμους σκύλους

Η παράδοξη αλήθεια για τους καθαρόαιμους σκύλους (βίντεο)

Ο Adam Cοnοver μας λέει την πικρή αλήθεια για τους καθαρόαιμους σκύλους, ενώ μας εξηγεί το πως επινοήθηκαν οι ράτσες και γιατί η αναπαραγωγή των καθαρόαιμων είναι μερικές φορές κακοποίηση για τα ίδια τα ζώα.

Leave a Reply

*

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
896