Ερωτηματολόγιο για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

Την παρούσα περίοδο δεν διενεργούμε υιοθεσίες. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info_at_sapt.gr για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Ευχαριστούμε!

[Παρακαλούμε το ερωτηματολόγιο να συμπληρώνεται μόνο από ενηλίκους. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται εδώ είναι αυστηρώς εμπιστευτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

Αν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένο σκύλο παρακαλούμε συμπληρώστε το στο οικείο πεδίο της ερώτησης 9.

Ένας υποψήφιος ανάδοχος που σέβεται τον εαυτό του και τους αδέσποτους φίλους μας οφείλει:

Πριν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αυτό:

  • Να έχει εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη και συντονισμένη προσπάθεια όλης της οικογένειάς του για την εξεύρεση σκύλου-συντρόφου.
  • Να έχει διαβάσει προσεκτικά τον Νόμο 4830/2021 και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε περί υποχρεώσεων ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς.

Αφού συμπληρώσει με ειλικρίνεια και προσοχή όλα τα υποχρεωτικά πεδία του ερωτηματολογίου αυτού:

  • Να μας ειδοποιήσει άμεσα αν βρήκε σκύλο χωρίς την βοήθειά μας.
  • Να απαντά σε σύντομο χρονικό διάστημα στα e-mails μας ή στα γραπτά μηνύματα μας.
  • Να είναι συνεπής σε τυχόν ραντεβού γνωριμίας με αδέσποτο ή φιλοξενούμενο σκύλο που θα οριστεί από κοινού και, αν είναι δυνατόν, να προσέρχεται με την οικογένεια του.
  • Να γνωρίζει ότι κατά την υιοθεσία θα του ζητηθεί να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση Υιοθεσίας με το γνήσιο της υπογραφής του ή μέσω του www.gov.gr.
  • Να αναμένει γραπτή ή τηλεφωνική απάντησή μας εντός 24-48 ωρών από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας.]