Ερωτηματολόγιο για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

Παρακαλούμε το ερωτηματολόγιο να συμπληρώνεται μόνο από ενηλίκους. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται εδώ είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Αν ενδιαφέρεστε για συγκεκριμένο σκύλο παρακαλούμε συμπληρώστε το στο οικέιο πεδίο της ερώτησης 9.

Ένας υποψήφιος ανάδοχος που σέβεται τον εαυτό του και τους αδέσποτους φίλους μας οφείλει:

Πριν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο αυτό:

  • Να έχει εξασφαλίσει την σύμφωνη γνώμη και συντονισμένη προσπάθεια όλης της οικογένειάς του για την εξεύρεση σκύλου-συντρόφου.
  • Να έχει διαβάσει προσεκτικά τον νέο Νόμο 4039/2012 και ειδικότερα το Άρθρο 8 περί Διατήρησης ζώων συντροφιάς σε κατοικίες αλλά και το Άρθρο 5 περί Υποχρεώσεων ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς.

Αφού συμπληρώσει με ειλικρίνεια και προσοχή όλα τα υποχρεωτικά πεδία του ερωτηματολογίου αυτού:

  • Να μας ειδοποιήσει άμεσα αν βρήκε σκύλο χωρίς την βοήθεια μας.
  • Να απαντά σε σύντομο χρονικό διάστημα στα e-mails μας ή στα γραπτά μηνύματα μας.
  • Να είναι συνεπής σε τυχόν ραντεβού γνωριμίας με αδέσποτο ή φιλοξενούμεν ο σκύλο που θα οριστεί από κοινού και, αν είναι δυνατόν, να προσέρχεται με την οικογένεια του.
  • Να γνωρίζει ότι κατά την την υιοθεσία θα του ζητηθεί να υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση Υιοθεσίας με το γνήσιο της υπογραφής του
  • Να περιμένει γραπτή ή τηλεφωνική απάντησή μας εντός 24-48 ωρών από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μας.

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
766