Ερωτηματολόγιο για τον Υποψήφιο Ανάδοχο

Παρακαλούμε το Ερωτηματολόγιο να συμπληρώνεται μόνο
από ενηλίκους.

Ερωτηματολόγιο

Φόρμα Επικοινωνίας για Φορείς – Σχολεία – Εθελοντές

Για Υποψήφιους εθελοντές, Εκπροσώπους Εκπαιδευτικών
Φορέων (Σχολεία ή Ειδικά Σχολεία) ή Εκπροσώπους
Κοινωνικών Φορέων (Ιδρύματα, Στέγες,
Ξενώνες)

Φόρμα Επικοινωνίας

Διεύθυνση αλληλογραφίας:

SAPT Hellas

Τ.Θ. 1120 – Τ.Κ. 19014
Αφίδναι


Επικοινωνία με e-mail

Κεντρικό e-mail


Επικοινωνία με τηλέφωνο

τηλ. 6974-481351 (Φρόσω Ματσούκα)

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
634