Φόρμα Επικοινωνίας για Φορείς (Σχολεία & Ιδρύματα) & Εθελοντές

Η φόρμα αυτή αφορά επισκέψεις σε σχολεία και ιδρύματα κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και θα είναι διαθέσιμη από 6/6/2018 μέχρι 30/9/2018. Για την σχολική χρονιά 2018-19 η ομάδα μας θα ανταποκριθεί με επισκέψεις μόνο σε γυμνάσια/λύκεια και σχολικές μονάδες Α/θμιας ή Β/θμιας Ειδικής Αγωγής.

Ευχαριστούμε!