Τα νέα της SAPT Hellas

Διαβάστε αναλυτικά....

Εκστρατεία Ενημέρωσης στην Λευκάδα-2018

Οι τετράποδοι "δάσκαλοι" που θα ταξιδέψουν για την Λευκάδα, συνοδευόμενοι από τους εθελοντές, Αθηνά Παπάζογλου, Τίμο Σφακάκη. Σεραφίνα Αβραμίδου, Λίλα Γαζή και Χριστίνα Οικονόμου.

Οι τετράποδοι “δάσκαλοι” που θα ταξιδέψουν για την Λευκάδα, συνοδευόμενοι από τους εθελοντές
Αθηνά Παπάζογλου, Σεραφίνα Αβραμίδου, Κατερίνα Λυγγερίδου, Λουκά Ζαχαριά και Δημήτρη Λιαρίκο.

 

Το πρόγραμμα ενημερώσεων που έχει καταρτίσει το Σωματείο Animal Care Lefkas σε συνεργασία με τις Δ/σεις Α/θμιας και Β/θμιας έχει ως εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α΄ΤΑΞΗ Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤ΄ΤΑΞΗ  
Τετάρτη 2/05/2018 08:45-09:45 10:00-11:00 11:15-12:15  
ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΥΓΙΑΣ 29 14 21 21 16 23
ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

(μετακίνηση στην Λυγία)

6 19 10 13
Σύνολο Μαθητών 68 52 52  
Πέμπτη 3/05/2018 08:45-09:45 10:00-11:00 11:15-12:15  
ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΥΔΡΙΟΥ 40 33 38 42 43 36
Σύνολο Μαθητών 73 80 79  

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α΄ΤΑΞΗ Β΄ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ Δ΄ΤΑΞΗ Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤ΄ΤΑΞΗ Όλες οι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου
Παρασκευή 4/05/2018 08:45-09:45 10:00-11:00 11:30-12:30
ΔΗΜ. ΣΧ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 11 15 16 16 13 10
ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

(μετακίνηση στη Βασιλική)

5 4 6 5 4 5
  57     53  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

& ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

48

38

Leave a Reply

*

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
980