Τα νέα της SAPT Hellas

Διαβάστε αναλυτικά....

Αφιερωμένο… Τζούτζου!

Ο Βασίλης, η Βέτα και ο γιος τους Απόλλων μας έστειλαν αυτό το ωραίο μήνυμα για τα Χριστούγεννα. Είθε η ιστορία της Τζούτζου να γίνει η ιστορία κάθε αδέσποτου που ψάχνει οικογένεια.

 

Leave a Reply

*

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
868