Χάθηκε στην Παιανία

Donate Now

Χάθηκε θηλυκό Μαλτεζάκι η Άστρα την Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 στην Παιανία. Είναι 7 χρονών. Τηλ. 6945/455489