Χάθηκε ο Ασπρούλης στον Γέρακα

Donate Now

Xάθηκε ο Ασπρούλης στην περιοχή του Γέρακα. Αγνοείται από το Μ. Σάββατο!
Είναι ασπρο κανίς-γκριφον με λίγο γκρι στα αυτιά και λιγο στο σώμα..Φορούσε κόκκινο κολάρο.
Αν καποιος τον δει παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσει μαζι μας!
ΤΗΛ.
6986308871 και 210 6046953

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
930