Χάθηκε η Τζένη από την Αγ. Παρασκευή

Donate Now

Χάθηκε εδώ και δύο μέρες (18/9) η Τζένη (αδεσποτάκι του Συλλ. Αγ. Παρασκευής) από τους οδούς Γραβιάς/Αιγαίου Πελάγους. Δεν ξέρω αν φοράει πια περιλαίμιο με ταυτότητα ή έχει (μην καταχωρημένο επειδή είναι του δήμου…) τσιπάκι. Όποιος θα την δει παρακαλούμε να μας ενημερώσει στο 6986390629. Είναι πολύ φιλική, στειρωμένη, εμβολιασμένη και αποπαρασιτωμένη και περίπου 2 χρονών. Είναι άσπρη και μαύρη, κοντότριχη και έχει ένα αφτί όρθιο και ένα κατεβασμένο.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1008