Χάθηκε από το Χαλάνδρι

Donate Now

Χάθηκε από το Χαλάνδρι. Όποιος τον δει οπουδήποτε, να μας ειδοποιήσει άμεσα στα τηλέφωνα του Συλλόγου Φίλων Ζώων Χαλανδρίου 6973698750 και 6979640320, καθώς δεν ξέρουμε αν μόνο του άνοιξε τη πόρτα της αυλής ή αν κάποιος την άνοιξε και το πήρε. Ας έχουμε όλοι το νου μας!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
978