Τσούκου-τσούκου-Υιοθετήθηκε από τον Οδυσσέα!

Donate Now

Ο κος Τσούκου-Τσούκου, ο μικρόσωμος αλεπουδάκος βρέθηκε αδέσποτος στον Αγ. Στέφανο από εθελοντή της SAPT Hellas. Είναι περίπου 2 ετών, πολύ κοινωνικός με άλλους σκύλους αλλά και με παιδιά. Πολύ εκδηλωτικός και παιχνιδιάρης. Είναι στειρωμένος, εμβολιασμένος και θα δοθεί στην κατάλληλη οικογένεια μέσω SAPT Hellas με υπεύθυνη δήλωση υιοθεσίας και τοποθέτηση τσιπ. Παρακαλώ αν ενδιαφέρεστε για τον υπέροχο αλεπουδάκο συμπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας . SAPT Hellas, Αρ Πρωτ. 8533/14-06-2005.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
818