Ο Μούργος ο καλός

Donate Now

 

Σκύλοι κακοί δεν υπάρχουν βέβαια. Αυτός είναι δύο ετών τσοπάνης και ψάχνει σπίτι. Είναι αδέσποτος και κοινωνικότατος. Μούργο τον λέμε. Περιμένουμε ερωτηματολόγιό σας. Εξετάσεις αίματος και τσιπ για την υπεύθυνη δήλωση υιοθεσίας δική μας υπόθεση. SAPT Hellas Αρ. Πρωτ. 8533/14-06-2005.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
822