Ο Λάμπρος, ένας πραγματικά λαμπρός νέος!

Donate Now

Ο Λάμπρος βρέθηκε στο Ν. Ψυχικό, και είναι σήμερα περίπου δυόμιση ετών (εκτιμώμενη ημερομηνία γέννησης Μάρτιος 2014), ζυγίζει 25 κιλά. Ο Λάμπρος είναι φυσικά αποπαρασιτωμένος, εμβολιασμένος και υγιέστατος (του έχουν γίνει και αιματολογικές εξετάσεις). Είναι πολύ κοινωνικός, δεν γαβγίζει χωρίς λόγο, λατρεύει τα χάδια και τα πάει πολύ καλά με ανθρώπους (ενήλικες – παιδιά) και ζώα. Φιλοξενείται προσωρινά σε πανσιόν ζώων. Αριθμός τσιπ 945000001370496. Τον Λάμπρο μπορείτε να τον γνωρίσετε μέσω της SAPT Hellas αφού συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιό μας που δεν έχει άλλο σκοπό από το να καταλάβει ο υπεύθυνος εθελοντής βασικά στοιχεία του τρόπου ζωής σας, της εμπειρίας σας με σκύλους αλλά και του χρόνου και χώρου που διαθέτετε. Στην περίπτωση αυτή ακολουθεί συνάντησή μας για να δούμε πώς σας φαίνεται ο Λάμπρος από κοντά αλλά και πώς του φαίνεστε κι εσείς, καθώς, γεγονός, υπάρχει αυτό που λέμε “χημεία” και αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για εμάς. Όταν η “χημεία” είναι καλή, και έχετε και την δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξή μας στη συνέχεια, συνήθως όλα πάνε καλά. Μπορείτε όμως επίσης να απευθυνθείτε στην εξαιρετική κυρία που τον “γιατροπόρεψε” και συνεχίσει να τον προστατεύει -εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο- από την κακή μοίρα που τον περίμενε στο δρόμο και η οποία έχει αναλάβει και να τον δώσει στειρωμένο με δική της δαπάνη. Τηλ 697 8061909 (Μιχαλίνα)

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1042