Ο γεράκος Τόμικ χάθηκε στην Φρεαττύδα, στον Πειραιά

Donate Now

Ο γέρικος σκύλος μου μπορεί να βρεθεί χάρη στη δική σου κοινοποίηση.
Χάθηκε στην παραλία της ΦΡΕΑΤTYΔΑΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Είναι σκούρος καφέ στο χρώμα και μεσαίου μεγέθους. Φορούσε καφέ δερμάτινο περιλαίμιο και τον οδηγό (αλυσίδα), το όνομά του είναι ΤΟΜΙΚ.
ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΒΡΕΘΕ Ο ΤΟΜΙΚ..6944-591341

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1046