Μουσούδα, Μουσίτσα, Μουσουδίτσα

Donate Now

Η Μουσίτσα υιοθετήθηκε από τον κ. Γιώργο (30/7/15) και την σύζυγό του και πια λέγεται Σαρλότ!

Μία μουσούδα, μουσίτσα και μουσουδίτσα βρέθηκε στο δρόμο του εθελοντή μας Παναγιώτη. 8,5 ολόκληρα κιλά η Μουσίτσα, ενός έτους, στειρωμένη, εμβολιασμένη, αποπαρασιτωμένη και πανέτοιμη για σπίτι! Για να την γνωρίσετε, κάντε το πρώτο σας βήμα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιό μας. SAPT Hellas, αρ. Πρωτοδικείου 8533/14-06-2005.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
976