Μαμά και κόρη; μάλλον!!!!

Donate Now

Μαμά και κόρη; μάλλον! Τις παράτησαν στην λεωφόρο Χελμού στον Άγιο Στέφανο, χωρίς τσιπ και φαίινονταν πολύ ταλαιπωρημένες. Ετών 6 και 5 εκτιμούμε, πολύ μικρόσωμες. Αρνητικές εξετάσεις στην λεϊσμανίωση. Γενικές αίματος καλές.

Υιοθεσία μέσω SAPT Hellas με Αρ. Πρωτ. 8533/14-06/2005. Με υπεύθυνη δήλωση υιοθεσίας και τοποθέτηση τσιπ με έξοδα της οργάνωσης. Το έξοδο της στείρωσής τους θα επιβαρύνει τον νέο κηδεμόνα. Συπληρώστε το ερωτηματολόγιό μας εδώ.

Ενημέρωση: εφόσον σήμερα 7/12/14 δεν έχει εμφανιστεί κανείς ως κηδεμόνας των κοριτσιών αυτών, σας παρακαλούμε συνεχίστε τις κοινοποιήσεις διότι σαφέστατα δίνονται πια για υιοθεσία.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
862