Μάιλο

Donate Now

Το όνομά του είναι Μάιλο και είναι μόλις 9μηνων. Είχε οικογένεια που δυστυχώς τον παραμέλησε και στην συνέχεια τον εγκατέλειψε. Τον στειρώσαμε, τον αποπαρασιτώσαμε, και του βάλαμε τσιπάκι  αρ τσιπ 939000010692708 . Τον φιλοξενούμε προσωρινά μέχρι να βρει το μόνιμο σπιτάκι του κ μια οικογένεια να τον αγαπήσει. Είναι καλόκαρδος, πανέμορφος και έξυπνος. Τηλ επικοινωνίας 6940910861

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
708