Η όμορφη και χαρωπή Θάλεια

Donate Now

Η όμορφη και χαρωπή Θάλεια, (αρ.microchip  945000001228866) είναι 6 μηνών, φιλική, παιχνιδιάρα, πανέξυπνη και φροντίζει με μοναδικό τρόπο τα αδερφια της Αρη και Luna. Ιδανικός σύντροφος με την ευαισθησία και εμφυτη προστατευτικότητα της.  Είναι υγιέστατη, εμβολιασμένη και θα γίνει μεσαίου μεγέθους (20 περίπου κιλά).

Φιλοξενείται προσωρινά σε  καταφύγιο και αναζητά οικογένεια να την υιοθετήσει και να τους προσφέρει χαρά και πολλές αγκαλιές.  Θα δοθεί στειρωμένη, με βιβλιάριο υγιείας και υπεύθυνη δήλωση υιοθεσίας.
Αν ενδιαφέρεστε για την όμορφη Θάλεια,  επικοινωνήστε στο 6939 25 30 03 κος Αλέξανδρος

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
920