Η Λίλλυ χάθηκε στον Τσακό, Αγία Παρασκευή

Donate Now

Χάθηκε στις 19/8 η Λίλλυ από τον Τσακό της Αγ. Παρασκευής. Είναι ένα όμορφο ημίαιμο μαλλιαρό άσπρο με μπεζ σκυλάκι, 6 χρονών, στειρωμένη, με κυπριακό τσιπάκι (977200004105685) και κόκκινο περιλαίμιο με ταυτότητα.

Τηλ. 6944202373 και 2130428899 (κ. Ρούλα)

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1140