Η Καμόρα χάθηκε στην Χαλκίδα

Donate Now

 

Η πανέμορφη Καμόρα χάθηκε στη Χαλκίδα στην οδό Νεοφύτου, πρωινές ώρες του Σαββάτου 9/8/14.
Πρόκειται, για συγκεκριμένο σκυλί ράτσας “Dogo Argentino” και την στιγμή που εξαφανίστηκε, δεν φορούσε κάποιο λουρί ή τσιπάκι.
Αν κάποιος την βρήκε και την φιλοξενεί ή την δείτε να περιφέρεται κάπου, θερμή παράκληση να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα 6978 004 207, 6946 289 139, 6948, 834 680.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
1040